Sebastian Wojtkowiak
Crop Manager, Arable crops
Certis Belchim Polska

Czym pryskać na skracanie pszenicy?

Współczesne rolnictwo wymaga umiejętnego zarządzania i planowania w bardzo trudnych do przewidzenia warunkach. Napięta sytuacja w polityce międzynarodowej, zmiany w polityce rolnej UE, rosnące wymagania co do jakości produktu, minimalizowanie kosztów produkcji przy jednoczesnej presji na wzrost wydajności, brak stabilności cen płodów rolnych i środków do produkcji oraz nieprzewidywalność warunków pogodowych sprawiają, że nawet najdrobniejsze decyzje wpływają na opłacalność całej produkcji- pszenicy ozimej czy innych zbóż. Na sytuację polityki międzynarodowej, makroekonomię, a także pogodę rolnik niestety nie ma wpływu. Tym bardziej należy zwrócić uwagę na aspekty agrotechniczne, aby uzyskać wysoki plon o dobrej jakości.

Zabiegi agrotechniczne w tym pryskanie pszenicy ozimej, pszenżyta, żyta jęczmienia ozimego czy innych zbóż w wymagają precyzyjnego planowania a jednocześnie dostosowania do zmieniających się gwałtownie warunków tak aby w pełni wykorzystać potencjał plonowania roślin. Zasadność wykonania zabiegów agrotechnicznych powinna tak kształtować roślinę aby nawet w niesprzyjających warunkach uzyskać wysoki plon i dobry jakościowo. Jeżeli planujemy pryskać pszenicę ozimą, pryskać pszenżyto, pryskać żyto czy jęczmień, należy o tym pamiętać.

 

Czy warto skracać zboże?

Jednym z takich zabiegów jest regulacja łanu zbóż, często potocznie nazywana „skracaniem”.  Zabieg ten polega na uregulowaniu pokroju rośliny co ogranicza jej wyleganie. Wielu rolników, zazwyczaj posiadających produkcję zwierzęcą, obawia się stosowania tego rodzaju zbiegów, zadając podstawowe pytanie „ po co mam skracać pszenicę, skracać zboże, przecież przez to będzie mniej słomy i przede wszystkim mniejszy plon”.  Należy jednak pamiętać, że zabieg regulujący rozwój roślin, faktycznie wpływa na obniżenie jej wysokości, ale tylko zmniejszając długość międzywęźli. Nie ma żadnego wpływu na wielkość kłosa czy system korzeniowy. I mimo trochę niższej masy zbioru, słoma posiada grubsze ścianki źdźbeł, można ją łatwiej zebrać (mniej się kruszy) a przede wszystkim zyskujemy produkt o lepszych właściwościach chłonnych w momencie wykorzystania jako ściółkę. To podstawowe atrybuty jeżeli rozpatrujemy zasadność stosowania zabiegu skracania zbóż pod kątem produkcji zwierzęcej.

Zalety skracania pszenicy ozimej i innych zbóż:

  • Zapobieganie wyleganiu;
  • Zwiększenie odporności na niekorzystne warunki pogodowe;
  • Rozwój sytemu korzeniowego.

Czym skracać zboże?

Popularny środek na skracanie to Moxa z oferty Certis Belchim zawierająca w swoim składzie trineksapak etylu. Ta typowa substancja aktywna na skracanie to znany antywylegacz, który powoduje skrócenie długości międzywęźli, pogrubienie ścianek źdźbeł i usztywnienie rośliny. Zastosowanie antywylegacza z palety produktów Certis Belchim Polska www.certisbelchim.pl  wpływa na wielkość i jakość plonu, ponieważ pogrubione ścianki źdźbeł zbóż, mają większą możliwość przetrwania trudnych warunków, zwłaszcza w sytuacji długotrwałej suszy i ekstremalnie wysokich temperatur, które stają się normą w dzisiejszych czasach. Dzięki temu rośliny posiadają większą tolerancję na suszę. Odporność na suszę uzyskujemy ponieważ pogrubione ścianki nie wyschną tak szybko i dłużej będą transportować asymilanty do kłosa.

Jaki mechanizm wpływa na wyleganie zbóż?

Na początku sezonu, roślina jest zdolna do analizy warunków środowiskowych panujących na polu i na ich podstawie planuje swój plon. Tak, zboża posiadają mechanizm kodowania plonu. W momencie kiedy pojawia się faza drugiego kolanka (BBCH 32) w roślinie już uformowany jest mały kłosek oraz przezroczyste ziarniaki, mające na celu osiągnąć oszacowany wynik. Jeżeli roślina ma zakodowany plon, ma też rozplanowany udział soków i ilość potrzebnych składników pokarmowych. Wykonując zabieg środkiem Moxa, który zawiera trineksapak etylu, wpływamy na przewartościowanie sytuacji i zamiast rozwoju ‘wzwyż’, rośliny bardziej rozwijają się ‘w szerz’, usztywniając a także pogrubiając ścianki źdźbeł. Proces ten  zwiększa możliwości transportu asymilantów do górnej części roślin zwłaszcza w okresie rozwoju kłosa oraz wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Dodatkowo środki ochrony roślin jako substancje regulujące wysokość zbóż mają także za zadanie ograniczać wyleganie roślin, dając możliwość produkowania wysokiego plonu.

Wyleganie roślin nie tylko utrudnia zbiór wyprodukowanego zboża ograniczając wprost wielkość plonu ale w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie jakości zebranego ziarna.

Kiedy pryskać trineksapakiem na skracanie zbóż?

W okresie wczesnowiosennym wiele się dzieję, widać bardzo dużo zmian w rozwoju flory i fauny. Środek Moxa stosować na skracanie pszenicy ozimej od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30 – 39). Natomiast na skracanie jęczmienia ozimego od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2 kolanka (BBCH 30 – 32) lub w dawce maksymalnej od fazy widocznego liścia flagowego do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37 – 39).

Jaka dawka na skracanie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego?

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania na skracanie pszenicy ozimej to 0,4 l/ha.

Dawka na skracanie jęczmienia ozimego to 0,4l/ha. Maksymalna zalecana

dawka 0,6l/ha.

Moxa i fungicydy z oferty Certis Belchim.

Zboża, oprócz szybszego rozwoju wynikającego z wyższej temperatury, ale też odpowiedniej ilości wody, zwłaszcza w tym roku, są narażone na porażenie wieloma chorobami grzybowymi tj. mączniak prawdziwy, choroby podstawy źdźbła, septorioza czy fuzarioza. Zabiegi fungicydowe można stosować razem z produktami regulującymi łan np. Moxa na skracanie pszenicy i jęczmienia. W okresie tym warto zlustrować pole pod kątem zagrożenia chorób grzybowych, aby dobrać środki do odpowiedniej ochrony. Bardzo często w okresie pierwszego zabiegu (T1) trzeba zabezpieczyć plantację głównie przed mączniakiem prawdziwym. Warto dobrać środek na bazie substancji czynnych z grupy morfolin, lub środków zawierających takie substancje jak : proquinazid, cyflufenamid. Na inne choroby wiosennego rozwoju roślin warto stosować środki zawierające substancje czynne z grupy chemicznej triazoli czy strobiluryn. Możemy państwu zaproponować produkty tj. Protendo 300 EC (protiokonazol), Protendo Extra (protiokonazol, tebukonazol) czy Globaztar AZT (azoksystrobina). Nowością w ofercie jest preparat Panorama ( protiokonazol, metkonazol) , o unikatowym połączeniu substancji aktywnych. Produkty te mają pełne spektrum zwalczania najgroźniejszych chorób grzybowych. Dodatkowo strategia stosowania substancji czynnych z różnych grób chemicznych, zapobiega możliwości uodpornienia się agrofagów na poszczególne substancje czynne. Dlatego myśląc o regulacji łanu zbóż, warto zaopatrzyć się nie tylko w produkt Moxa, ale też kompleksową ochronę fungicydową z oferty Certis Belchim Polska.

Share this post