Toluso

2023-04-13T11:17:43+02:00April 13th, 2023|

Toluso Herbicyd Zawartość substancji czynnych: metobromuron (związek z grupy fenylomocznika) – 400 g/l (30,5%) chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 24 g/l (1,8%) Rejestracja: Ziemniak OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy, do rozcieńczania wodą (ZC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metobromuron zaliczana jest do [...]

Soleto 500 SC

2023-04-13T11:21:03+02:00April 13th, 2023|

Soleto 500 SC Herbicyd Zawartość substancji czynnych: metobromuron (związek z grupy fenylomocznika) – 500 g/l (41,02%) Rejestracja: ziemniak OPIS DZIAŁANIA Soleto 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, soi i słonecznika. Środek przeznaczony do [...]

Sinopia

2023-04-13T11:11:34+02:00April 13th, 2023|

Sinopia Herbicyd Zawartość substancji czynnych: metobromuron (związek z grupy fenylomocznika) – 400 g/l (30,5%) chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 24 g/l (1,8%) Rejestracja: Ziemniak OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy, do rozcieńczania wodą (ZC) . Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metobromuron zaliczana jest [...]

Sedim 120

2023-04-07T10:04:02+02:00April 7th, 2023|

Sedim 120 Herbicyd Substancja czynna: kletodym (związek z grupy cykloheksenodionów) - 120 g/l (13,0%). Rejestracja w: rzepak ozimy, burak cukrowy, słonecznik Formulacja: EC Typ i sposób działania: selektywny o działaniu układowym, stosowany dolistnie. OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany dolistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacja HRAC [...]

Chaco

2023-04-07T09:54:28+02:00April 7th, 2023|

Chaco Herbicyd Substancja czynna: chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 267 g/l (22,86 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 67 g/l (5,74 %) Rejestracja w: rzepak ozimy, gorczyca biała Formulacja: SC Typ i sposób działania: systemiczny OPIS DZIAŁANIA HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SC), stosowanym nalistnie, [...]

Brixton

2023-04-07T09:52:14+02:00April 7th, 2023|

Brixton Herbicyd Substancja czynna: kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) – 180 g/l (19,27 %) Rejestracja w: rzepak ozimy, burak cukrowy, słonecznik Formulacja: koncentrat do sporządzania emulsji wodnej (EC). Typ i sposób działania: selektywny o działaniu układowym, stosowany dolistnie. OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany dolistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej [...]

Sunfire

2023-04-07T07:40:02+02:00February 20th, 2023|

Sunfire Herbicyd Substancja czynna: flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 500 g/l (42,05 %) Rejestracja w: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime Formulacja: SC Typ i sposób działania: układowy. OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna [...]

Glosset 600 SC

2023-04-05T11:53:01+02:00June 3rd, 2022|

Glosset 600 SC Herbicyd substancja czynna: flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 600 g/l (48,78 %) Rejestracja: Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy K3. DZIAŁANIE NA [...]

Onyx Super Trio

2023-04-05T12:02:00+02:00April 12th, 2022|

ONYX SUPER TRIO Kompletne rozwiązanie na chwasty w kukurydzy Zalety pakietu: Booster Effect – efekt wzmocnienia 3 substancje czynne o różnym mechanizmie działania Zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne – nawet te najbardziej uciążliwe Brak fitotoksyczności dla rośliny uprawnej   Produkty: Onyx 600 EC (pirydat 600 g/l) – działanie kontaktowe Osorno SC (mezotrion 100 g/l) [...]

Lentem 45 WP

2023-04-05T11:57:36+02:00February 22nd, 2022|

Lentem 45 WP Herbicyd substancja czynna: pirydat - związek z grupy pirydazyn– 45% (450 g/kg). Rejestracja w: cebula, kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kukurydza cukrowa, zioła Formulacja: WP Typ i sposób działania: systemicznie, pobierany przez liście chwastów. OPIS DZIAŁANIA Lentem 45 WP jest środkiem chwastobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, pakowanym [...]

Go to Top